Příprava tisku

Osvit desek provádíme na CTP pro formáty desek 370x450 - 940x1160 s kontinuálně připojeným vyvolávacím automatem. Na kontrolní tisky používáme plotter se vstupní šířkou papíru1060. Také jsme zachovali klasickou montáž a osvit do formátu B1.